Tanga abagabo

Abagabo babiri bagiye kuburana, bageze mu rukiko abacamanza babaza uregwa bati:
- Tanga abagabo bemeza ko umurima uburana ari uwawe !
Na we ati:
- Nta bagabo nabona keretse nintanga abagore kuko mfite batatu !

FORA AKA NI AGAKI

Abasazi babiri baratemberaga, umwe atoragura akabuye agaterera hejuru karagaruka aragasama, aragapfumbatiza, ni uko abaza mugenzi we, ati:
- Fora aka mfumbatije ni agaki ?
Undi ati:
- Ni akamodoka !
Umusazi wa mbere aba ararakaye, ati:
- Ni uko cyari cyakabonye !

Nyongera imyungu

Umugabo yagiye gucumbika ahantu bumwiriyeho asanga muri urwo rugo batetse imyungu, kandi nyir’urugo yarayikundaga cyane!!! Ubwo rero bafata icyemezo cyo kurya bakamwima. Bikingirana mu cyumba batangira kurya, noneho wa mugabo akajya yongorera umugore we ati: “Nyongera imyungu.” Umushyitsi akabyumva akumirwa, gusa abandi ntibari bazi ko abumva. Bamaze kurya bararyama. Mu ijoro baterwa n’abajura nuko wa mushyitsi abyuka vuba afata icumu aritera wa mujura maze arivuga ati: “Nkwice nkwirahire umuhungu wa Nyongerimyungu!”

Dusabe…

Umukobwa witwaga Dusabe ngo wari wiyiziho ko ari igitangaza yagiye mu misa none ngo padiri avuze ngo “Dusabe….” Mu gihe atarakomeza undi ati:”Karame padi; ese nawe wamenye ko ndi hano!?”

Dushimire Munnyo

Umugabo umwe yaje kwita umwana we izina ridasanzwe:”Munnyo” . Ubwo rero Munnyo yaje kubatizwa bakora umunsi mukuru, maze se wa Munnyo aterura agira ati:”Bavandimwe nshuti, ibi mubona tubikesha Munnyo; mumfashe tunywere Munnyo, turire Munnyo, dukorere Munnyo umunsi mukuru ukomeye, ariko mbere y’ibyo byose mumfashe dushimire Munnyo.