UMUSOMYI WA BLOG IGITUBA NGO IVANZEMO IBIBI N’IBYIZA

Iyi ni commentaire yakozwe n’umusomyi wa blog Igituba utarivuze izina, tubanje kumwiseguraho kuba dutangaje iyi commentaire ariko twasanze yagirira benshi akamaro kandi ndakeka nawe yifuza kugira akamaro

Iyi blog yanyu rero ivanzemo ibibi n’ibyiza. Ibibi ni kurarikira abatashakanye gusambana. Ibyiza ni ibisobanuro mutanga ku ndwara mpuzabitsina no ku miterere y’ibitsina byombi. Ariko nabagira inama yo guhindura izina rya blog. Biraruhije kugira ngo umunyarwanda azarangire undi iyi blog. Ngo uzasure blog igituba. No kucyandika jye birantera isoni. Ubwo ntimwashaka irindi zina? Ndabona mukururira urubyiruko mu busambanyi. Cyane cyane ko namwe umuntu arebye amafoto yanyu asanga muri abana. Jyewe ndengeje imyaka 40. Byinshi mubyo mwandika nabiciyemo ndabizi. Urugero nabaha nuko umugore mubana atanyara buri gihe. Nk’iyo arwaje umwana, iyo ahangayikishijwe no kubura akazi, guhomba k’ubucuruzi bwe, kutumvikana n’abaturanyi, abana bamurushya, n’ibindi. Umuntu si imashini wavuga ngo ukanda aha cyangwa se hariya ikaka. Ushobora gukurikiza biriya byose mwavuze, ariko ntanyare. Hashira iminsi wamuganirije neza kandi nta kibazo afite, wapfa gukozaho gusa, akarekura. Kunyara biterwa n’ibintu byinshi. Ikintu ahubwo mukwiye kwigisha abasore benshi ni uburyo bwo gutegura umugore mbere yo gutangira imibonano. Hanyuma kandi ukirinda gusohora mbere ye. Ibyiza wamutegereza mwese mugasohorera rimwe, ndetse kubera ibyishimo hari n’igihe atamenya ko wasohoye kubera byahuriranye. Ni byiza kandi kutihutira kwinjiza imboro mu gituba. Ndababwiza ukuri ko iyo utegereje umugore akayifata akayiyinjirizamo birushaho kuryoha. Kandi agashira isoni akajya akubwira aho yumva hamuryohereye. Ati gumiza aho, aho, ahoooo….Birabanezeza mwembi. Imibonano mpuzabitsina igenze neza ntimara munsi y’iminota makumyabiri. Kandi hatarimo uburwayi bw’umwe muri mwe, mukundanye by’ukuri, mu rugo hari amahoro, mudahangayitse, nta gituma bitagenda neza. Ariko na none abagore bose ntibanyara kimwe. Umugabo ufite abagore batatu, ushobora gusanga muribo harimo umwe utanyara na rimwe uko wamugira kwose. Biva kuri byinshi.

Posted by Anonymous to IGITUBA at June 24, 2008 9:35 PM

COMMENTAIRE YA BANGAMBIKI :Urakoze kuba uduhaye igitekerezo cyawe kandi biragaragara ko uri inararibonye ibyo uvuga bifite ishingiro kandi twabyungukiyemo byinshi. Ariko tujya gushinga ino Blog Igituba twari tugamije kubwira urubyiruko iby’igitsina tudafite ubwoba, wowe ngo no kuvuga igituba birakugora, nyamara uragiswera kikakuryohera, ndetse uranagikunda cyane ku buryo wazanye umugore. Umuco niko umeze ntugire ngo nanjye mu buzima busanzwe nirirwa mvuga igituba uko mbonye nyamara hano kuri net kuko tuba turimo twigishanya nta mpamvu yo gutinya kubivuga kugira ngo ababwirwa bumve neza. Mbese tuzahindure izina rya Blog? Ubu se twayita ngo iki koko, yewe ni ukuri iyi blog ntiyagenewe abantu bose gusa abayishaka kandi ifitiye akamaro bazayisura kandi bayikunde ntawashimisha abantu bose icyarimwe.Ariko information ku guswera no guswerwa n’ibitsina mu kinyarwanda ni ubwiru buhambaye ku buryo njye nashatse ntarabikora ho na mba byabaye kwirwariza byamahirwe ndabishobora, ariko uwasomye iyi blog ahari ntibyamutonda cyane. Urakoze ndagushimiye kandi nabonye ufite n’impano yo kuganira, icyamapa ugashira isoni ukatwibwirira uko babikora. Abasomyi ba blog Igituba baguhaye ikaze

KWITEGURA GUHUZA IGITSINA-GABANYA ISUKARI N’UMUNYU

MWAMIIyi nkuru ni iy’umwanditsi w’impuguke ku byo guhuza ibitsina kuri Blog Igituba witwa Mwami

Har’igihe urukundo rugabanuka mu bashakanye, byagera ku mibonanompuza byabindi bigahumira ku mirari nezaneza.
Ku bagabo rero hari bamwe bakoresha iyo bwabaga, ariko bakananirwa batanazi n’impamvu kandi nyamara bagenzi babo ( abagore babo) babifata nk’aho baba barabahaze bityo bagakeka ko bakata kuri sept ! ( kubaca inyuma ).

Hari impamvu rero nyinshi zishobora kugabanya ubushobozi bwo kuryoshya no kuryoherwa n’iyo mibonano mpuzabitsina, tutibagiwe n’ubwoko bw’ibyo turya cyangwa ibyo tunywa n’uburyo tubifatamo.

Kubashaka rero kuba abakinnyi beza mu kibuga mwirinde ibi bikurikira :

- Ibiribwa n’ibinyobwa birimo isukari nyinshi nka Fanta, Cakes, Bombon, n’ibindi.
Si byiza kubyimenyereza kuko iyo bigeze mu mubiri byivanga mu maraso bigatuma adatembera neza mu mubiri, kandi burya kugirango umuntu ashyukwe n’uko habaho gutembera neza kw’amaraso mu mitsi y’imboro.
-Inzoga nyinshi mu mubiri ntiziba nziza kuko nazo ubwazo iyo ziwugezemo zikora indi sukari kandi idakenewe n’umubiri wacu. Niyo mpamvu rero uzasanga abarwayi ba Diabete burya gushyukwa kwabo kuba guke cyane.
- Umunyu mwinshi mu mubiri nawo simwiza kubashaka nyine gukomeza kuryoherwa n’igituba ! Iyo wabaye mwinshi mu mubiri ituma pressure cyangwa uburyo amaraso atembera byiyongera bisobanuye ko ikintu cyose gihindura uburyo amaraso atembera mu mubiri kiba kibi kandi kikabangamira gushyukwa ku bagabo.
- Na none amasaha umuntu afatiramo ibifungurwa ni ayo kwitondera cyane cyane kw’ifunguro rya nimugoroba. Ni byiza rero kurifata byibuze amasaha 2 mbere y’uko umuntu ajya kuryama.
Umunyamerika kazi w’umuhanga mu by’imirire witwa Amanda Ursell, yongeyeho ati : ” Si byiza kurya vuba vuba kuko hinjira umwuka mwinshi mu gifu bityo hakaza kubaho imyuka nanone ibyigana ishaka gusohoka ari nabwo tubona abantu batura imibi, ndetse abandi bagasuragura ! ” Ibi byose rero birabangama iyo umuntu ageze muri cya gikorwa nyirizina ( Guswera ).
Ku bafite kandi umwanya no kubona byoroshye Inzuzi yikaranze mwajya munyuzamo mukazihekenya kuko zituma intanga zibyara( sperms) ziba nziza, Akumbati nako mwajya muhekenyaho ari kabisi, mutibagiwe n’ubunyobwa.
Yari Mwami
Ushobora gusoma izindi nkuru za Mwami hano Inkuru za Mwami