Category Archives: GUHUZA IBITSINA

Ese Ubunini bw’Igitsina Cy’Umugabo Hari Aho Buhuriye no Guhuza Igitsina Neza

 

uhuza igitsina neza

Bamwe mu bagabo usanga bagira impungenge z’ ingano y’ igitsina cyabo bakakigaya ubuto, ugasanga bibaviriyemo kubura umunezero igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina.

 

Soma inkuru yose hano ku Igitsina

Advertisements

GUSWERA IBIKOKO

guswera-ihene
guswera-igikoko
guswera-inyamanswa

Ahari waba warumvise umwana atuka undi ati “Gaswere ihene!” Si umugani, abantu barabikora. Hari ababikora by’ukuri. Dore urwenya rw’umuvuzi w’amatungo amaze guswera rimwe muri yo:

UMUGANGA AMAZE GUSWERA UMURWAYI

Umuganga yari amaze
guswera umwe mubarwayi be, arangije agarama ku buriri ariruhutsa, ariko akiruhutsa atangira kwibaza ko ibyo yakoze atari byo nta muganga ugomba gusaba igitubaumurwayi, niko kwitera imbaraga ati “Si njye wa mbere n’abandi barabaswera.” Amaze kwiha amahoro irindi jwi riramwongorera riti “Ariko abaganga bose si abaveterineri(abaganga b’amatungo)!”.

Guswera ibikoko mu cyongereza byitwa “zoophilia” bigakomoka ku ijambo ry’ikigereki “ζωον” risomwa ngo “zun” bisobanura “inyamanswa, igikoko,igisimba” na “φιλία” risomwa ngo “philia” bisobanura “urukundo”. Ni uburyo umuntu yumva yifuje guhuza igitsina n’inyamanswa.

IMIBARE Y’ABARONGORANA N’INYAMANSWA

Ntibyoroshye kumenya neza imibare y’abarongorana n’inyamanswa kuko ari ikizira mu mico n’ibihugu byinshi, ariko ib intibivuga ko bidakorwa. Kurongorana n’inyamanswa birakorwa cyane nyine kuko ari ikizira. Abantu bashimishwa no gukora ibizira n’ibitemewe n’amategeko kuko aribyo biborosora bikabavana mu buzima busanzwe baba barambiwe. Ibikorwa byose byo guhuza igitsina bitemewe n’umuco abantu barabikunda kandi birabashimisha cyane. Ibikorwa nko Guswera mu Nnyo I,Guswera mu NnyoII, ababyeyi kwenda abana babo, kwenda abapfu byose birakundwa kandi bigakorwa bucece n’ubwo ari ibizira. Abashakashatsi bavuga ko hagati ya 1 na 40 % y’abantu bakuru bahuje igitsina n’inyamanswa cyangwa bifuje bahuza igitsina na yo nibura rimwe mu buzima bwabo. Birumvikana iyi mibare ni ikigereranyo kuko abahuza igitsina n’inyamanswa cyangwa abatekereza kubikora bakabivuga bakabyerura ni bake ugereranyije n’ababikora. Ariko bivugwa ko abantu baba mu byaro bagakunda kuba hafi y’inyamanswa aribo bakunze kuzirongora kuko baba begeranye na zo, n’aho mu mijyi ho ngo si cyane kuko nta nyamanswa abantu bakunze kubana na zo. Kwifuza guhuza igitsina n’inyamanswa bikunze kubaho kenshi mu bantu n’ubwo baba batifuza guhuza igitsina n’inyamanswa mu buzima busanzwe. Akenshi biterwa n’amatsiko asanzwe.

ICYO AMATEGEKO ABIVUGAHO

Kurongorana n’inyamanswa ni ikizira mu mico n’ibihugu byinshi kandi bihanirwa n’amategeko kuko ngo ni uguhemukira inyamanswa no kuzifata ku ngufu. Nyamara abaharanira uburenganzira bw’abantu bahuza ibitsina n’inyamanswa bavuga ko ari uburenganzira bwabo guhuza igitsina mu buryo bashaka.

Kurongorana n’inyamanswa byemewe n’amategeko muri Swede, Danemark, n’Ubuholandi. Ntibyemewe mu Bwongereza, Canada, Amerika na Nouvelle-Zelande. Mu bihugu nk’Ububiligi, Ubudage n’Uburusiya biremewe ariko ntibemera gusohora amafoto abyerekana. NTABWAO NZI NEZA ICYO AMATEGEKO ABIVUGAHO MURI aFURIKA ARIKO NI AMAHANO NO KUBIVUGA KU RURIMI NTUBYOROSHYE!
Mu bihugu bimwe na bimwe nka Peru birabujijwe ko abagabo batagira abagore babana n’inyamanswa z’igitsina gore kubera ubwoba ko bazirongora!

MBESE GUHUZA IGITSINA N’INYAMANSWA NI ICYAHA?

Mu madini menshi guhuza igitsina n’inyamanswa ni icyaha gikomeye. Mu idini ya Islam cyane cyane mu ishami ry’Abasuni ufashwe ahanishwa urupfu. Mu bakirisitu/o n’Abayahudi, Bibiliya ibuza guhuza igitsina n’inyamanswa. “Ntukaryamane n’inyamanswa iyo ariyo yose ngo uyiyononeshe, cyangwa ngo umugore yihe inyamanswa, ni ikizira mu maso y’Uwiteka”Lev 18:23.”Nihagira umugabo uryamana n’inyamanswa, azicwe, n’inyamanswa yicwe. Nihagira umugore uryamana n’inyamanswa, azicwe n’iyo nyamanswa yicwe, amaraso yabo ajye ku mutwe wabo.” Lev.20:15-16

GUHUZA IGITSINA N’INYAMANSWA MU MATEKA NO MU MIGANI

Mu mico ya kera yari yiganjemo aborozi nko mu burasirazuba bwo hagati, guhuza igitsina n’inyamanswa byakorwaga n’abana b’abashumba ariko bakabivaho bamaze gukura. Muri ako karere kandi k’uburasirazuba bwo hagati umuntu wakoze icyaha gikomeye hari ubwo bamuhanishaga kumutesha agaciro bamutegeka kurongorwa n’imbwa cyangwa indogobe.

Mu migani y’Abagereki(greek mythology, mythology greque) bivugwa ko Imana Zeus yabonekeye Leda mu ishusho y’imbata yo mu mazi nuko Leda akabyarana nayo abana babiri Helena na Polydeuces. Zeus kandi ngo yareheje Europa ari mu ishusho y’ikimasa .

GUHUZA IBITSINA N’INYAMANSWA BISHOBORA KWANDURIRWAMO INDWARA Z’IBITSINA

Amasohoro y’inyamanswa, amazi yo mu gitsina cy’inyamnswa, amacanshwe,inkari, umwanda n’amaraso by’inyamanswa bishobora kwanduza umuntu indwara z’igitsina, urebye nabi kandi yanakuribita!

URUKUNDO-AMAYOBERA 6 Y’URUKUNDO

1.URUKUNDO NO KUBENGUKA

Hari igihe umuntu areba undi akumva aramubengutse.Agahita abyitiranya n’urukundo.Kwinjira mu rukundo ngo ni uko uhise umubenguka wenda kubera isura ye cyangwa imyambarire bishobora kuguhuma amaso ugategereza ku mukunzi wawe no ku urukundo rwanyu ibidashobora kuboneka.
Ushobora guhita ubona ni mushakana izaba ari paradizo,ugatangira gufata nk’ikigirwamana umukunzi wawe, ntiwite ku bibazo byo kuba muhuje uko mubona isi n’imigambi.(idini,umuco,umutungo,n’ibindi),bikaguhuma amaso n’ibitekerezo,bigatuma udashishoza neza ngo urebe ejo hazaza.

2.URUKUNDO NO KURABUKWA

Niba umuntu akurabutswe si ukuvuga ko agukunda.Urukundo rusumba kurabukwa.Twese turarabuka cyangwa tukarabukwa ariko ntaho bihuriye n’urukundo.Iyo umukobwa akunyuzeho ugahindukira ukamureba, ntibivuga urukundo.

3.URUKUNDO,AMAGAMBO N’IBIKORWA

Amagambo y’urukundo yonyine ntagaragaza urukundo. Ntukibeshye ubonye kanaka akunze kukuvugisha amagambo y’urukundo n’umutima mwiza. Amareshyamugeni si yo amutunga.Urukundo nya rukundo uzarusanga mu bikorwa.

4.TURI UMWE ARIKO TURATANDUKANYE

Ni ibanga rikomeye.Abashakanye ni umubiri umwe.Nyamara buri muntu ari ukwe kandi yigenga mu mitekerereze n’imikorere.Muramutse mwigenze cyane byasa n’aho ari abantu babiri bahujwe gusa n’ipfundo ry’inzu,mwegeranye cyane umwe yaburira mu wundi.Urukundo nyarwo rwubahiriza ibi bintu.Ugomba kumenya ko umukunzi wawe atari photocopy yawe ukamenya ko mutagomba gutekereza kimwe kuri byose 100% kandi byaramuka bibaye ukamenya kwihangana no kumurekera uburenganzira nk’umuntu ku giti cye.

5.URUKUNDO NO KUBABARIRANA

Kubabarirana biragoye, cyane cyane iyo ibyaha ari byinshi kandi bibabaje umutima nyamara ariko ni ngombwa, hatabayeho kubabarirana nta kubaka urugo byabaho nta n’urukundo rwabaho.Kubabarirana ni ukwemera ko undi ashobora kugwa mu makosa nk’uko nawe ushobora kuyagwamo.Nyamara abakundana benshi ntibemera kubabarirana ni ba Hishamunda, ba Vurihoze.

6.URUKUNDO:KUNANIRWA GUKUNDA

Hari abantu bajya bananirwa gukunda. Wanabakunda bakumva bidashoboka, kuko baba batarabyigeze mu buzima bwabo. Kunda umwana wawe. Nawe azamenya gukundana. Ntawe utanga icyo adafite.Abantu benshi bakiri abana barahutajwe ku buryo nta rukundo bigeze.

UMUBIRI W’UMUGORE-INTAMBWE 4 UMUGORE ASHIMISHWAMO N’IGITSINA

1.Kumva Ushaka Guhuza Igitsina.

Iki gihe kimara kuva ku minota mike kugera ku masaha runaka.Iki gihe kitwa Imirimo Mbanzirizagitsina.

Muri iki gihe:

-amaraso atangira kwirukira mu igituba
rugongo itangira kubyimba
igituba gitangira kuzana ububobere,kikanyerera
-amaraso atangira kwirukira mu mabere imoko zigakomera
-itera ry’umutima ritangira kwiyongera
-guhumeka bitangira kwihuta

2.Uburyohe Bwinshi

-1/3 cy’igituba ahagana ku mwinjiriro kiratumba cyane
rugongo iba ifite uburyohe bwinshi
-umutima ukomeza gutera cyane,amaraso agakomeza kwiyongera mu gitsina,umugore agakomeza guhumeka cyane.
-inyama z’umubiri zikomeza kwikanda,inyama zirikanda zikiyegeranya mu maso,mu maguru no mu maboko.

3.Gusohora cyangwa kurangiza

-inyama zo mu igituba muri 1/3 cy’umwinjoiriro w’igituba zitangira kwikanda no kwiyegeranya vuba cyane.
-inyama muri nyababyeyi zirikanda zikiyegeranya
-umutima utera cyane,guhumeka bikiyongerera kimwe,amaraso akihuta.
-umubiri ubwawo urahinduka ukaba wazana urumeza ku mubiri wose.

Gusohora cyangwa kurangiza n’icyo gice kigufi muri byose,kibarirwa mu masegonda.Mu gihe cyo gusohora abagore barekura inkari zimeze nk’amazi zituruka mu muyoboro banyariramo.
Gusohora k’umugore bikunze kubaho iyo umugabo arimo kumucumita mu igituba cyangwa arimo kumukumukubita imboro kuri rugongo.

4.Gutuza

rugongo n’imoko biragwa,biratuza bikarekeraho gukomera
-igituba kiratuza inyama zimbere ntizongere kwikanda no kwiyegeranya
-umutima,guhumeka,n’amaraso byongera gukora uko byari bisanzwe.

Iki gihe gikunze gutinda ku bagore kurusha ku bagabo.Ariko abagore bamwe bashobora kugaruka inyuma bakagaruka hahandi baryoherwa cyane bakongera bagasohora.

UMUBIRI W’UMUGORE-IGITSINA N’UMUGORE UGEZE MU ZA BUKURU

Iyo umugore ageze mu za bukuru uburyo ahuzamo igitsina burahinduka.Ashobora kubikunda cyane cyangwa bikagabanyuka, biterwa n’amateka ye yo guhuza igitsina cyangwa se niba akigira umukunzi.

Menopause itangira iyo amagi y’umugore yashize, atakijya mu mihango.Imihindukire y’imisemburo mu mubiri w’umugore ituma uburyo akeneramo igitsina na bwo buhinduka.

IMIHINDUKIRE MU GUSHAKA IGITSINA K’UMUGORE UKUZE

-atinda gushyukwa
-ububobere bw’igituba buragabanyuka no mu gihe cyo guhuza ibitsina
-urukuta rw’imbere mu igituba rurushaho kuba ruto bityo no guhuza ibitsina bikagora
-gusohora ntibigira ingufu nyinshi.

Nubwo abagore bumva badashishikajwe no guhuza ibitsina, hari abumva babishaka cyane.

K’umugore ukuze niba atagishishikajwe no guhuza ibitsina ashobora gushaka ubundi buryo bwamushimisha yereka urukundo uwo bashakanye mu bundi buryo. Ashobora kandi no kwemera iyo mihindukire kuko ari ibisanzwe mu buzima.

Iyo umugabo akuze nawe ashyukwa bimugoye, bityo guhuza igitsina n’umugore we ntibibagora kuko bihanganirana kandi baba bahuje ibibazo.

Ku bashakanye bamwe ino myaka irabagora, umugore ashobora kubabazwa nuko asohora ntagire icyo yumva naho umugabo agatekereza ko niba umugore atakibobera cyane ari uko atamwitayeho. Ni byiza ko abashakanye baganira bakamenya impamvu y’imihindukire mu guhuza ibitsina mu buzima bwabo.