Category Archives: GUHUZA IBITSINA

Ese Ubunini bw’Igitsina Cy’Umugabo Hari Aho Buhuriye no Guhuza Igitsina Neza

 

uhuza igitsina neza

Bamwe mu bagabo usanga bagira impungenge z’ ingano y’ igitsina cyabo bakakigaya ubuto, ugasanga bibaviriyemo kubura umunezero igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina.

 

Soma inkuru yose hano ku Igitsina

Advertisements

GUSWERA IBIKOKO

guswera-ihene
guswera-igikoko
guswera-inyamanswa

Ahari waba warumvise umwana atuka undi ati “Gaswere ihene!” Si umugani, abantu barabikora. Hari ababikora by’ukuri. Dore urwenya rw’umuvuzi w’amatungo amaze guswera rimwe muri yo:

UMUGANGA AMAZE GUSWERA UMURWAYI

Umuganga yari amaze
guswera umwe mubarwayi be, arangije agarama ku buriri ariruhutsa, ariko akiruhutsa atangira kwibaza ko ibyo yakoze atari byo nta muganga ugomba gusaba igitubaumurwayi, niko kwitera imbaraga ati “Si njye wa mbere n’abandi barabaswera.” Amaze kwiha amahoro irindi jwi riramwongorera riti “Ariko abaganga bose si abaveterineri(abaganga b’amatungo)!”.

Guswera ibikoko mu cyongereza byitwa “zoophilia” bigakomoka ku ijambo ry’ikigereki “ζωον” risomwa ngo “zun” bisobanura “inyamanswa, igikoko,igisimba” na “φιλία” risomwa ngo “philia” bisobanura “urukundo”. Ni uburyo umuntu yumva yifuje guhuza igitsina n’inyamanswa.

IMIBARE Y’ABARONGORANA N’INYAMANSWA

Ntibyoroshye kumenya neza imibare y’abarongorana n’inyamanswa kuko ari ikizira mu mico n’ibihugu byinshi, ariko ib intibivuga ko bidakorwa. Kurongorana n’inyamanswa birakorwa cyane nyine kuko ari ikizira. Abantu bashimishwa no gukora ibizira n’ibitemewe n’amategeko kuko aribyo biborosora bikabavana mu buzima busanzwe baba barambiwe. Ibikorwa byose byo guhuza igitsina bitemewe n’umuco abantu barabikunda kandi birabashimisha cyane. Ibikorwa nko Guswera mu Nnyo I,Guswera mu NnyoII, ababyeyi kwenda abana babo, kwenda abapfu byose birakundwa kandi bigakorwa bucece n’ubwo ari ibizira. Abashakashatsi bavuga ko hagati ya 1 na 40 % y’abantu bakuru bahuje igitsina n’inyamanswa cyangwa bifuje bahuza igitsina na yo nibura rimwe mu buzima bwabo. Birumvikana iyi mibare ni ikigereranyo kuko abahuza igitsina n’inyamanswa cyangwa abatekereza kubikora bakabivuga bakabyerura ni bake ugereranyije n’ababikora. Ariko bivugwa ko abantu baba mu byaro bagakunda kuba hafi y’inyamanswa aribo bakunze kuzirongora kuko baba begeranye na zo, n’aho mu mijyi ho ngo si cyane kuko nta nyamanswa abantu bakunze kubana na zo. Kwifuza guhuza igitsina n’inyamanswa bikunze kubaho kenshi mu bantu n’ubwo baba batifuza guhuza igitsina n’inyamanswa mu buzima busanzwe. Akenshi biterwa n’amatsiko asanzwe.

ICYO AMATEGEKO ABIVUGAHO

Kurongorana n’inyamanswa ni ikizira mu mico n’ibihugu byinshi kandi bihanirwa n’amategeko kuko ngo ni uguhemukira inyamanswa no kuzifata ku ngufu. Nyamara abaharanira uburenganzira bw’abantu bahuza ibitsina n’inyamanswa bavuga ko ari uburenganzira bwabo guhuza igitsina mu buryo bashaka.

Kurongorana n’inyamanswa byemewe n’amategeko muri Swede, Danemark, n’Ubuholandi. Ntibyemewe mu Bwongereza, Canada, Amerika na Nouvelle-Zelande. Mu bihugu nk’Ububiligi, Ubudage n’Uburusiya biremewe ariko ntibemera gusohora amafoto abyerekana. NTABWAO NZI NEZA ICYO AMATEGEKO ABIVUGAHO MURI aFURIKA ARIKO NI AMAHANO NO KUBIVUGA KU RURIMI NTUBYOROSHYE!
Mu bihugu bimwe na bimwe nka Peru birabujijwe ko abagabo batagira abagore babana n’inyamanswa z’igitsina gore kubera ubwoba ko bazirongora!

MBESE GUHUZA IGITSINA N’INYAMANSWA NI ICYAHA?

Mu madini menshi guhuza igitsina n’inyamanswa ni icyaha gikomeye. Mu idini ya Islam cyane cyane mu ishami ry’Abasuni ufashwe ahanishwa urupfu. Mu bakirisitu/o n’Abayahudi, Bibiliya ibuza guhuza igitsina n’inyamanswa. “Ntukaryamane n’inyamanswa iyo ariyo yose ngo uyiyononeshe, cyangwa ngo umugore yihe inyamanswa, ni ikizira mu maso y’Uwiteka”Lev 18:23.”Nihagira umugabo uryamana n’inyamanswa, azicwe, n’inyamanswa yicwe. Nihagira umugore uryamana n’inyamanswa, azicwe n’iyo nyamanswa yicwe, amaraso yabo ajye ku mutwe wabo.” Lev.20:15-16

GUHUZA IGITSINA N’INYAMANSWA MU MATEKA NO MU MIGANI

Mu mico ya kera yari yiganjemo aborozi nko mu burasirazuba bwo hagati, guhuza igitsina n’inyamanswa byakorwaga n’abana b’abashumba ariko bakabivaho bamaze gukura. Muri ako karere kandi k’uburasirazuba bwo hagati umuntu wakoze icyaha gikomeye hari ubwo bamuhanishaga kumutesha agaciro bamutegeka kurongorwa n’imbwa cyangwa indogobe.

Mu migani y’Abagereki(greek mythology, mythology greque) bivugwa ko Imana Zeus yabonekeye Leda mu ishusho y’imbata yo mu mazi nuko Leda akabyarana nayo abana babiri Helena na Polydeuces. Zeus kandi ngo yareheje Europa ari mu ishusho y’ikimasa .

GUHUZA IBITSINA N’INYAMANSWA BISHOBORA KWANDURIRWAMO INDWARA Z’IBITSINA

Amasohoro y’inyamanswa, amazi yo mu gitsina cy’inyamnswa, amacanshwe,inkari, umwanda n’amaraso by’inyamanswa bishobora kwanduza umuntu indwara z’igitsina, urebye nabi kandi yanakuribita!

URUKUNDO-AMAYOBERA 6 Y’URUKUNDO

1.URUKUNDO NO KUBENGUKA

Hari igihe umuntu areba undi akumva aramubengutse.Agahita abyitiranya n’urukundo.Kwinjira mu rukundo ngo ni uko uhise umubenguka wenda kubera isura ye cyangwa imyambarire bishobora kuguhuma amaso ugategereza ku mukunzi wawe no ku urukundo rwanyu ibidashobora kuboneka.
Ushobora guhita ubona ni mushakana izaba ari paradizo,ugatangira gufata nk’ikigirwamana umukunzi wawe, ntiwite ku bibazo byo kuba muhuje uko mubona isi n’imigambi.(idini,umuco,umutungo,n’ibindi),bikaguhuma amaso n’ibitekerezo,bigatuma udashishoza neza ngo urebe ejo hazaza.

2.URUKUNDO NO KURABUKWA

Niba umuntu akurabutswe si ukuvuga ko agukunda.Urukundo rusumba kurabukwa.Twese turarabuka cyangwa tukarabukwa ariko ntaho bihuriye n’urukundo.Iyo umukobwa akunyuzeho ugahindukira ukamureba, ntibivuga urukundo.

3.URUKUNDO,AMAGAMBO N’IBIKORWA

Amagambo y’urukundo yonyine ntagaragaza urukundo. Ntukibeshye ubonye kanaka akunze kukuvugisha amagambo y’urukundo n’umutima mwiza. Amareshyamugeni si yo amutunga.Urukundo nya rukundo uzarusanga mu bikorwa.

4.TURI UMWE ARIKO TURATANDUKANYE

Ni ibanga rikomeye.Abashakanye ni umubiri umwe.Nyamara buri muntu ari ukwe kandi yigenga mu mitekerereze n’imikorere.Muramutse mwigenze cyane byasa n’aho ari abantu babiri bahujwe gusa n’ipfundo ry’inzu,mwegeranye cyane umwe yaburira mu wundi.Urukundo nyarwo rwubahiriza ibi bintu.Ugomba kumenya ko umukunzi wawe atari photocopy yawe ukamenya ko mutagomba gutekereza kimwe kuri byose 100% kandi byaramuka bibaye ukamenya kwihangana no kumurekera uburenganzira nk’umuntu ku giti cye.

5.URUKUNDO NO KUBABARIRANA

Kubabarirana biragoye, cyane cyane iyo ibyaha ari byinshi kandi bibabaje umutima nyamara ariko ni ngombwa, hatabayeho kubabarirana nta kubaka urugo byabaho nta n’urukundo rwabaho.Kubabarirana ni ukwemera ko undi ashobora kugwa mu makosa nk’uko nawe ushobora kuyagwamo.Nyamara abakundana benshi ntibemera kubabarirana ni ba Hishamunda, ba Vurihoze.

6.URUKUNDO:KUNANIRWA GUKUNDA

Hari abantu bajya bananirwa gukunda. Wanabakunda bakumva bidashoboka, kuko baba batarabyigeze mu buzima bwabo. Kunda umwana wawe. Nawe azamenya gukundana. Ntawe utanga icyo adafite.Abantu benshi bakiri abana barahutajwe ku buryo nta rukundo bigeze.

UMUBIRI W’UMUGORE-INTAMBWE 4 UMUGORE ASHIMISHWAMO N’IGITSINA

1.Kumva Ushaka Guhuza Igitsina.

Iki gihe kimara kuva ku minota mike kugera ku masaha runaka.Iki gihe kitwa Imirimo Mbanzirizagitsina.

Muri iki gihe:

-amaraso atangira kwirukira mu igituba
rugongo itangira kubyimba
igituba gitangira kuzana ububobere,kikanyerera
-amaraso atangira kwirukira mu mabere imoko zigakomera
-itera ry’umutima ritangira kwiyongera
-guhumeka bitangira kwihuta

2.Uburyohe Bwinshi

-1/3 cy’igituba ahagana ku mwinjiriro kiratumba cyane
rugongo iba ifite uburyohe bwinshi
-umutima ukomeza gutera cyane,amaraso agakomeza kwiyongera mu gitsina,umugore agakomeza guhumeka cyane.
-inyama z’umubiri zikomeza kwikanda,inyama zirikanda zikiyegeranya mu maso,mu maguru no mu maboko.

3.Gusohora cyangwa kurangiza

-inyama zo mu igituba muri 1/3 cy’umwinjoiriro w’igituba zitangira kwikanda no kwiyegeranya vuba cyane.
-inyama muri nyababyeyi zirikanda zikiyegeranya
-umutima utera cyane,guhumeka bikiyongerera kimwe,amaraso akihuta.
-umubiri ubwawo urahinduka ukaba wazana urumeza ku mubiri wose.

Gusohora cyangwa kurangiza n’icyo gice kigufi muri byose,kibarirwa mu masegonda.Mu gihe cyo gusohora abagore barekura inkari zimeze nk’amazi zituruka mu muyoboro banyariramo.
Gusohora k’umugore bikunze kubaho iyo umugabo arimo kumucumita mu igituba cyangwa arimo kumukumukubita imboro kuri rugongo.

4.Gutuza

rugongo n’imoko biragwa,biratuza bikarekeraho gukomera
-igituba kiratuza inyama zimbere ntizongere kwikanda no kwiyegeranya
-umutima,guhumeka,n’amaraso byongera gukora uko byari bisanzwe.

Iki gihe gikunze gutinda ku bagore kurusha ku bagabo.Ariko abagore bamwe bashobora kugaruka inyuma bakagaruka hahandi baryoherwa cyane bakongera bagasohora.

UMUBIRI W’UMUGORE-IGITSINA N’UMUGORE UGEZE MU ZA BUKURU

Iyo umugore ageze mu za bukuru uburyo ahuzamo igitsina burahinduka.Ashobora kubikunda cyane cyangwa bikagabanyuka, biterwa n’amateka ye yo guhuza igitsina cyangwa se niba akigira umukunzi.

Menopause itangira iyo amagi y’umugore yashize, atakijya mu mihango.Imihindukire y’imisemburo mu mubiri w’umugore ituma uburyo akeneramo igitsina na bwo buhinduka.

IMIHINDUKIRE MU GUSHAKA IGITSINA K’UMUGORE UKUZE

-atinda gushyukwa
-ububobere bw’igituba buragabanyuka no mu gihe cyo guhuza ibitsina
-urukuta rw’imbere mu igituba rurushaho kuba ruto bityo no guhuza ibitsina bikagora
-gusohora ntibigira ingufu nyinshi.

Nubwo abagore bumva badashishikajwe no guhuza ibitsina, hari abumva babishaka cyane.

K’umugore ukuze niba atagishishikajwe no guhuza ibitsina ashobora gushaka ubundi buryo bwamushimisha yereka urukundo uwo bashakanye mu bundi buryo. Ashobora kandi no kwemera iyo mihindukire kuko ari ibisanzwe mu buzima.

Iyo umugabo akuze nawe ashyukwa bimugoye, bityo guhuza igitsina n’umugore we ntibibagora kuko bihanganirana kandi baba bahuje ibibazo.

Ku bashakanye bamwe ino myaka irabagora, umugore ashobora kubabazwa nuko asohora ntagire icyo yumva naho umugabo agatekereza ko niba umugore atakibobera cyane ari uko atamwitayeho. Ni byiza ko abashakanye baganira bakamenya impamvu y’imihindukire mu guhuza ibitsina mu buzima bwabo.

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA: INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA BACTERIE

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA:INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA BACTERIE (Gonorrhea,Syphilis,Trichomoniasis)

GONORRHEA

Ubwoko:Bagiteri

Uburyo yanduramo: kubonana biciye mu gituba cyangwa mu kibuno

Ibimenyetso: Ku bantu bamwe nta bimenyetso igira, ku babifite bikunze kuba bitagaragara cyane kandi biboneka hagati y’iminsi 2 n’10 nyuma yo . Bimwe mu bimenyetso ni ukuzana amashyira mu mboro cyangwa mu gituba, kuribwa mu gihe cyo kunyara.

Umuti:Hari imiti ya antibiotique ivura iyo ndwara nyamara ibyo indwara yangije ntibisubirana.

Ingaruka ishobora gutera umurwayi: abagore bashobora guhora baribwa mu kiziba cy’inda,ubugumba.Ishobora gutera abagabo ubugumba. Iyo itavuwe ishobora gutera kuribwa mu mahuriro y’ingingo z’umubiri, umutima ndetse n’ubwonko

Ingaruka k’Umwana Uri Mu Nda n’Uvuka: ishobora kumutera ubuhumyi, mugiga, n’indwara ya kubabara mu ngingo(septic arthritis). Abana bose bavukiye kwa muganga bagomba guhabwa imiti ibarinda kwandura gonorrhea bashobora gukomora kuri ba nyina.

Kuyirinda: Kwirinda guhuza igitsina n’umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%

SYPHILIS

Ubwoko: Bagiteri

Uburyo yandura:

-guhuza ibitsina mu gituba
-igitsina gikorewe mu kanwa
-guhuza ibitsina mu kibuno
-ishobora kwandura bitanyuze mu gitsina iyo ibisebe byayo bikoze ku mubiri ukomeretse w’undi muntu

Ibimenyetso: udusebe n’inturugunyu bitababaza ku gitsina cyangwa ahandi ku mubiri. Iyo itavuwe,

– ishobora kugutera uburibwe bwo kwishimagura,
-umuriro utewe na anjine ibabaza,
-gutakaza umusatsi,
-n’inturugunyu hirya no hino mu mubiri.

Umuti:Iyi ndwara ivurwa na penicillin, ariko ibyo yangije ku mubiri ntibisubirana.

Ingaruka ishobora gutera umurwayi:Iyo Syphilis itavuwe ishobora kwangiza umutima, ubwonko, amaso, imyakura, amagufwa, amahuriro y’ingingo ndetse ishobora gutera urupfu. Umurwayi wa Syphilis aba afite ibyago byo kuba yakwandura SIDA mu buryo bworoshye.

Ingaruka k’Umwana Uri Mu Nda n’Uvuka: Iyo itavuwe umubyeyi ashobora kuyanduza umwana uri mu nda

Kuyirinda

-Kwirinda guhuza igitsina n’umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%
Ushobora kuyandura nubwo wakoresha agakingirizo biturutse ku dusebe tuba turi mu mpande y’igitsina.

-ishobora kwandura bitanyuze mu gitsina iyo ibisebe byayo bikoze ku mubiri ukomeretse w’undi muntu. 25% y’abarwayi ba Syphilis babyara abana bapfuye cyangwa abana bagahita bapfa bakimara kuvuka. 40-70% babyara abana barwaye Syphilis. Iyo itavumbuwe hakiri kare Syphilis ishobora kwangiza umutima, amaso n’ubwonko by’umwana.

TRICHOMONIASIS

Ubwoko: Iterwa na bagiteri yitwa Trichomonas vaginalis

Uburyo yandura:

-guhuza ibitsina mu gituba
-igitsina gikorewe mu kanwa
-guhuza ibitsina mu kibuno
-ishobora kwandura bitanyuze mu gitsina iyo abantu basangiye imyenda cyangwa essui-main kuko trichomoniasis ishobora kuba kuri ibyo bintu.

Ibimenyetso:

ku bagore

-urufuro rwinshi rusa n’umuhondo uvanze n’icyatsi kibisi mu gituba
-kubabara mu kunyara
-kubabara mu guhuza igitsina n’undi muntu
-kubabara no kokerwa mu gituba
-hari igihe nta bimenyetso bigaragara

ku bagabo

-hari igihe nta bimenyetso bigaragara
-kuribwa mu kayoboro ko kunyariramo,
-kuribwa ku mutwe w’imboro
-kumva uruhu rw’imboro rukurya

Umuti:Hari antibiotiques ziyivura ariko ni byiza ko abahuza ibitsina bivuza bombi.

Ingaruka ishobora gutera umurwayi: Trichomoniasis ,kubera kokerwa hari aho umubiri uba utagifatanye bishobora gutuma umurwayi wayo yakwandura Sida akanayitera abandi byihuse.

Ingaruka k’Umwana Uri Mu Nda n’Uvuka: ishobora gutuma umugore abyara igihe kitageze.

Kuyirinda

-Kwirinda guhuza igitsina n’umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%
-Irinde gusangira essui-main cyangwa imyenda n’undi muntu kugira ngo utayandurira hanze yo guhuza ibitsina.

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA:IJAMBO RY’IBANZE


INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA: Ijambo ry’Ibanze

Indwara zifatira mu myanya ndangabitsina ni indwara umuntu ashobora kwandura ari uko ahuje igitsina n’undi muntu urwaye iyo ndwara. Indwara nyinshi zifatira mu myanya ndangabitsina zishobora kuvurwa. Nyamara kandi indwara zajyaga zikira bitagoranye nka Gonorrhee bisigaye bitoroshye ko zivurwa n’imiti yajyaga izivura mbere. Izindi ndwara nka Herpes, Sida n’izindi ndwara zifata ku bitsina nk’izo bita Genital Warts ziterwa na za Virusi nta muti zirabonerwa. Zimwe muri izi ndwara zishobora kukugora mu gihe izindi nka Sida zishobora guhitana ubuzima bw’umuntu. Indwara nka Sphilis, Gonorrhee, SIDA, Genital Warts, Herpes na Hepatite birazwi ko zishobora kwica abo zizahaje. Zimwe muri izi ndwara zitera ububabare bwo mu kiziba cy’inda, cancer ifatira mu muyoboro uri hagati ya nyababyeyi n’igituba bita cervical cancer, kandi zikaba zatera ingorane mu gihe cy’ibyara. Niyo mpamvu kwihugura mu byerekeranye n’izi ndwara ari ingenzi ku buzima bw’umuntu.

Ni ngombwa kumenya ko guhuza ibitsina atari ugushyira imboro mu gituba gusa.

Iyo tuvuga guhuza ibitsina ntituba twibagiwe

-gusomana
-gukora imibonano abantu bakoresheje umunwa
-gukora imibonano mu kibuno
-cyangwa gukoresha ibikoresho byabugenewe nk’ibikinisho by’ubwoko butandukanye ushobora kwikorera ubwawe cyangwa ushobora kugura kugira ngo wishimishe mu rwego rw’igitsina.

Mu by’ukuri rero nta kintu kibaho twakwita gukora igitsina birinze ku buryo bitagira ingaruka. Uburyo bwose bwo guhuza ibitsina ushobora kuba wabwanduriramo. Uburyo bwonyine navugamo ko nta ngaruka n’imwe ushobora kugira ni ubwo kwirinda ntihagire umuntu n’umwe muhuza igitsina cyangwa gukora gusa imibonano mpuzabitsina n’uwo mwashakanye cyangwa umuntu umwe rukumbi mwarabanje kwipimisha ko mutarwaye kandi ntimuzigere muhindura abakunzi.

Abantu benshi batekereza ko gusomana nta ngaruka umuntu yahuriramo nabyo ariko nagira ngo nkumenyeshe ko indwara nka Sphillis, Sida, Herpes n’izindi zishobora kwandurira muri iki gikorwa mu by’ukuri kigaragara ko nta cyo gitwaye.

Agakingirizo n’ubwo dutekereza ko karinda indwara zandurira mu myanya ndangabitsina, hari indwara gashobora kurinda neza kuruta izindi nka Sida na Gonorrhea nyamara ntikarinda neza indwara zifatira mu myanya ndangabitsina nka za Herpes, Trichomoniasis na Clamydia. Agakingirizo gasa nk’aho ntacyo kamaze mu kurinda mikorobe nka HPV, mikorobe itera indwara yitwa Genital warts.

Izi ndwara zirimo ibice bibiri

1.INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA VIRUSI

2.INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA BACTERIE

IGITUBA IMITERERE YACYO

IGITUBA:IMITERERE YACYO

1.Imyanya y’Imbere

-Igice kiruta ibindi mu bice bigize umwanya wo kwibarukiramo w’umugore ni NYABABYEYI. Akenshi ikunze kuba ari nto ingana n’igipfunsi cy’umuntu. Ubusanzwe ni ho umwana akurira iyo ari mu nda akagenda ayagura inshuro nyinshi uko agenda akura.

-Ku mpande zombi za nyababyeyi hari udufuka tubika tukanakora intanga/amagi atarahura n’ay’umugabo(avaires cyangwa ovaries) . Iyo rimwe muri ayo magi rihuye n’intanga y’umugabo birafatana bikaba ikintu kimwe gishobora guturukamo umwana.

-Udufuka tubika amagi(avaires cyangwa ovaries) tw’umukobwa dutangira kurekura amagi iyo akuze, hagati y’imyaka 12-14 ubwo atangira kujya mu mihango.

-Hari igihe kigera utwo dufuka tukaba tutagikora amagi iyo umugore ageze mu zabukuru.Uwo mugore ntaba yasama.Ariko na none biterwa n’ubwoko bw’abagore

Igituba

Hari umuyoboro witwa igituba uhuza nyababyeyi no hanze y’umubiri w’umugore.Uwo muyoborobita igituba dore icyo umaze:

-ni mu gituba imboro yinjira iyo habaye imibonano mpuzabitsina ikorewe mu gituba, ni nabwo buryo umugore ashobora gusamiramo

-intoki zifite isuku cyangwa ibindi bikoresho byabugenewe bikoreshwa mu gushimisha umugore bishobora kwinjizwa mu gituba kugira ngo umugore ashimishwe n’igitsina cye.
-amaraso yo mu mihango anyura muri uwo muyoboro
-iyo umwana avutse nta ngorane zabaye anyura mu gituba

Iyo igituba cy’umugore ari kizima nta ndwara gifite, kigira ubwoko butandukanye bwa bagiteri.Bumwe muri ubu bwoko bwa bagiteri buteye nka bagiteri ziba ku ruhu rw’umuntu, ariko akenshi bagiteri zitwa LACTOBACILLI zikunze ahanini kuboneka mu gituba.Izi bagiteri zirinda igituba indwara z’imisemburo (yeast) hamwe n’izindi bagiteri zishobora konona igituba

Hari akandi kayoboro gahuza igituba na nyababyeyi bita cervix.Aka kayoboro karinda nyababyeyi kutinjirwamo n’indwara.

2.Imyanya yo Hanze

Rugongo

RUGONGO ni umwanya w’igitsina cy’umugore ufite akamaro kanini mu byerekeranye n’uburyo umugore ashimishwa n’igitsina cye.
Rugongo ikunze kwitwara nk’imboro y’abagabo.
-Rugongo iherereye ahagana haruguru ku ntangirio y’igituba cyo hanze.
Rugongo igira forme nk’iyi gishyimbo, nyamara akenshi iba itwikiriwe na za levres z’ahagana hejuru ku ntangiriro y’igituba ziyikorera akantu kameze nk’akazu ngo kayirinde kuko iba yoroshye cyane.
-Iyo umugore ashyutswe cyane akifuza guhuza igitsina n’umugabo, amaraso yirukira muri rugongo agatuma ibyimba bityo igahinduka umwanya w’igitsina cy’umugore ufite akamaro kanini mu byerekeranye n’uburyo umugore ashimishwa n’igitsina cye iramutse ikinishijwe neza n’uzi akamaro kayo.
Rugongo nubwo igaragara hanze igice cyayo kinini kiri imbere mu mubiri w’igitsina

Hagati ya rugongo n’umwinjiriro w’igituba hari akenge umugore anyariramo,biragoye ku kabona n’amaso keretse witegereje.

Nyuma y’ako kenge hakurikiraho umwinjiriro w’igituba.

Ibyo bita levres birinda umwinjiriro w’igituba na rugongo bisa n’ibibipfundikiye.BANGAMBIKI

GUHUZA IBITSINA ARIBWO BWA MBERE-GUSHYIRA IMBORO MU GITUBA

Gushyira Imboro mu Gituba

Umugabo ashyiramo agakingirizo(niba mudashaka gusama cyangwa kwirinda indwara zifatira mu myanya ndangabitsina)ntibigomba kuba ari ubwa mbere umugabo akoresheje agakingirizo, mugomba kuba mwarabyitoje mbere y’igihe. Mugomba kwitegura mbere, guhuza ibitsina si umukino woroshye umuntu ajya mu kibuga atiteguye.Kandi umenye ko umukinnyi wese utiteguye bimugora gutsinda.
-siga amavuta yabugenewe kuri gapote (capote,agakingirizo)
-siga amavuta yabugenewe hejuru ku gituba no mu mpande zacyo

-siga utuvuta twabigenewe kuri RUGONGO(aya mavuta mvuga atuma mu gituba hanyerera imboro ikinjiramo nta bibazo, ariko hari abagira amazi menshi babanje kwikinisha bihagije ku buryo ayo mavuta adakenewe, wareba icyakugirira akamaro icyangombwa ni uko igituba kiba gitose kandi kinyerera bihagije ku buryo imboro yinjiramo nta ngorane)
-Imboro uyitunga ku mwinjiriro w’igituba noneho umwe muri mwe agafata imishino akayikura mu nzira umwe ku ruhande rumwe undi ku rundi kugira ngo imboro ibone uko igera mu muryango w’igituba.Imboro mugomba kuyishira mu gituba n’intoki, nta radari igira ku buryo kujyamo ari automatique.

Si ngombwa kugira ubwoba ko imboro yayoba ikinjira aho umugore asanzwe anyarira, ni hato cyane imboro ntishobora kuhakwirwa!Ahubwo mwacunga ko itajya munnyo kuko biregeranye kandi ho yakwirwamo.

Bwira uwo mubikorana ko wowe ari ubwa mbere, igitsina cyiza n’icyo abantu bakora ntacyo bahishanya,ibi bifasha gutuma muganira buri muntu akamenya igishimisha undi kandi mukihanganirana mu bibagora. Iki si igihe cyo kugira isoni cyangwa cyo guceceka, niba mudashobora gushira isoni ngo muganire ku byo murimo gukora sinzi n’impamvu munaryamanye ku gitanda kimwe!

IBIBAZO BIREBA ABAHUNGU/ABAGABO

Nubwo guhuza igitsina ari bwo bwa mbere nta ngaruka nini bitera abahungu/abagabo (sibo bashobora gutwara inda, akenshi ntibabara nta n’amaraso bava), abahungu nabo bagira ibibazo bihariye

-ubwoba bwo kutamenya guswera
-gutinya gutera umukobwa inda
-gutinya indwara zifatira mu myanya ndangabitsina
-ubwoba bwo kubabaza mugenzi we
-gutinya kuba yakwibeshya akabikora uko abandi batabikora

Muri ino minsi ya mbere akenshi muzakoresha position ya missiyoneri(umugore hasi, umugabo hejuru cyangwa umugabo hasi, umugore hejuru,iyi position inatuma ubonaimboro imaze kugera mu gituba uko ireshya. Baza umukunzi wawe niba uko wumva umerewe nawe ariko amerewe kuko abagore benshi ntibakunze guhazwa n’imboro yinjiye mu gituba gusa.Bisaba ko hari n’ibindi ukora nko gukinisha rugongo, gukunguta n’ibindi(soma uburyo bwo guswera urebe ubwakugirira akamaro)

Hari ubwo mu gihe urimo guswera ushobora kumva bikuyobeye utazi iyo biva n’iyo bijya, ndetse n’umushyukwe ukaba wakurangirana udacyuye ikivi, ntugire ubwoba, akenshi n’umugore niko aba ameze ndetse bikaba byatuma adakomeza gushyukwa, mubwire uko byakugendkeye, ni umukunzi wawe kandi azakumva.Niba usohoye vuba mbere ye nta kibazo, gerageza gukomeza kumukinisha kugeza ubwo nawe arangirije.

Cunga neza agakingirizo kawe, bituma murushaho gutuza mudasimbaguritswa n’uko umukobwa yahava asama cyangwa mukanduzanya indwara.

Mushobora guhitamo ko umugore ariwe ujya hejuru, kuko bituma yipimira imboro imwinjiramo uko ireshya mu gihe umuhungu nawe atuje.Ibi bitma umugore amenya uburyo agomba kwizunguzamo hejuru y’imboro, ashobora guhitamo kwiyinjizamo imboro ngufi cyangwa ndende bitewe n’uburyo yashyutswemo,ibyiza nuko mubazanya uko mumerewe kugira ngo hatagira ubabara mu gihe undi yageze muri Eden! Mutuze kandi muhumumeke mwitsa kugira ngo oxygen yinjire mu mibiri yanyu.

IBIREBANA N’ABAKOBWA

Guhuza Igitsina ku nshuro ya mbere birababaza

-Hymen yawe ishobora kuba itarikwegura cyangwa ngo icike bihagije ku buryo imboro icaho nta ngorane.
– ushobora kuba unafite ubwoba ku buryo igituba cyanze kwifungura ubwacyo.
-Hari nubwo ushobora kuba ufite indwara mu gituba imboro yahakora ukababara.

Gerageza gutuza,niba byanze ugakomeza kubabara ni mube muretse, mu gihe imboro itegerereje mu rwijiriro rw’igituba mube mukinisha rugongo, musomana, n’ibindi hanyuma mwongere mugerageze gucumita yo imboro. Mushobora kubikora gutya inshuro mushakakugeza igihe imboro ishoboreye kwinjira, nta mpamvu yo guhangayika, kuko n’ubundi muba mukiri mu muhango wo guhuza ubitsina kandi muzi neza icyo mugomba kugeraho. Hari n’igihe umukobwa ashobora gusanga atakwihanganira ko imboro imugera kure ari bwo bwa mbere, nabwo nta kibazo, ntaho byanditse ko bigomba gukunda 100% ku munsi wa mbere, icyangombwa ni ikigushimisha nta gahato uriho.Uwumva bigomba gushoboka byanze bikunze ntaba azi ibyo arimo.

Buri muntu afite imipaka agarukiraho mu kwihanganira ububabare, ku bagore bamwe, ububabare bwo guhuza igitsina bwa mbere barabwihanganira, abandi bumva bibagoye cyane. Naho rero niba bikubabaje cyane si uko uri bajeyi, ikigoryi cyangwa umunyantege nke; kandi niba utababaye cyangwa ukaba ubyihanganiye si uko uri indayi cyangwa utari isugi byose biterwa n’ubwihangane umuntu aba afite. Muri rusange ariko,ku mukobwa ububabare buturuka mu guhuza ibitsina ari bwo bwa mbere buba buringaniye ku buryo yabwihanganira cyane cyane iyo yashyutswe bihagije,akaba yazanye amazi ahagije mu gituba, cyangwa yakoresheje amavuta ahagije kandi akaba yumva ashaka umugabo cyane kandi umugabo nawe akaba azi kwihangana no kumurwazarwaza.

Hari abagore hymen zabo zidashobora gucibwa n’imboro uko byagenda kose, abo barababara cyane bakaba bakicuza impamvu bisutseho uwo muriro. Niba uri muri abo inama ni ukujya kwa muganga bakayigukuriraho.

Mu minsi ibanza ugomba kwitegura kujya uva uturaso duke. Ni byiza kwitegura ibibindisho.Uva kubera ko igituba kiba kitarammenyera neza.

Gusohora

Hari ubwo mutasohora ari ubwa mbere.Cyangwa hagasohora umugabo gusa kuko akenshi ku nshuro ya mbere umuhungu cyangwa umugabo akunze gushora vuba.Umugore we ntapfa gusohora gutyo iyo ari ubwa mbere ngo nuko imboro yamwinjiyemo cyane cyane ko rimwe na rimwe aba anababara,n’abamenyereye guswera ntibapfa guhaza umugore badakoresheje gukinisha rugongo n’ubundi buryo.Ariko hari ubwo mwese mwasohora byaterwa nuko mwasanganye mumeze.Uko byabagendekera kose icyangombwa ni ukumenya ko ari ku nshuro ya mbere mubikoze ntimutegerezanyeho ibitangaza kuko nta n’umwana ujya mu ishuri uyu munsi ngo atahane diplome.Iyanjye yantwaye imyaka myinshi.

Turangije umuhango!

-Kuramo imboro witonze,
– kuramo akagakingirizo ukajugunye muri WC.
-Hari ubwo agakingirizo gashobora kugucika kakaburira mu gituba cy’umugore.Kora mu gituba witonze bigere aho ukoze ku kantu kameze nk’impeta, gafate ugakuremo neza ku buryo nta masohoro akumeneka mu gituba.
-Niba ukeka ko amasohoro yaba yakumenetsemo ihutire kwa muganga ufite ibinini byo kudasama, kandi wipimishe indwara zifatira mu myanya ndangabitsina.
-Ni byiza guhita mujya kunyara nyuma yo guhuza ibitsina cyane cyane ku bakobwa kuko umwinjiriro w’igituba n’aho umugore anyarira biregeranye ku buryo za bagiteri zishobora kwinjirira mu mwanya umugore anyariramo akaba yakwandura indwara ifatira mu myanya yo kunyariramo.

Nyuma Yo Kubikora

-Nyuma yo guhuza ibitsina bwa mbere ushobora kumva ushimishijwe no kuba wabikoze, ushobora kumva se wiyandaritse cyangwa utazi uko umeze,ushobora no kumva bikurenze.
-Bwira umukunzi wawe uko wumva umerewe n’icyo wumva ukeneye kugira ngo utuze. Mushobora gukenera gutemberana, gufatana mu maboko n’ibindi.
Guhuza ibitsina n’undi muntu bishobora guhindura imibanire yawe n’umukunzi wawe mu gihe gito cyangwa kirekire kuko hari byinshi muba mwavumburanyeho mutari muziranyeho cyangwa nyuma yo guhuza ibitsina mugasanga ibyo mwabonye atari byo mwari mutegereje.Ni byiza gukomeza kubiganiraho kugira ngo musobanurirane ibidasobanutse.
Jya umenya kuvuga umenye no kumva mugenzi wawe.
-Wasanga muzakomeza kuba abakunzi cyangwa inshuti zisanzwe ugomba gukomeza guha agaciro no kubaha uwo mwabikoranye bwa mbere.
Gira umuntu wizeye wakugirira akamaro wo mu muryango ubwira ibyakubayeho kugira ngo nugira ibibazo azagufashe.Ntuzabwire isi yose ko wagaciye bashobora gutangira kugucira imanza kuko baba batazi uburyo wageze igihe cyo kubikora.
Igihe watangiye guhuza ibitsina jya ugira akamenyero ko kwipisha indwara z’ibitsina kwa muganga,ukoreshe agakingirizo kandi umenye guhitamo umuti ukurinda gusama ukubereye.
Guhuza ibitsina ubwa mbere ntibivuga ko ugomba guhora ubikora n’uwo mwabikoranye,biterwa nuko ubibona ubwawe nuko umukunzi wawe abitekereza.
Guhuza ibitsina bwa mbere n’imwe mu ntera zikomeye mu buzima bw’umuntu.Nuko rero shimishwa nabyo ariko umenye ko ibyo ukora byose ugomba kurinda ubuzima bwawe.BANGAMBIKI

GUHUZA IBITSINA UBWA MBERE-IJAMBO RY,IBANZE

GUHUZA IBITSINA UBWA MBERE -IJAMBO RY,IBANZE

Guhuza igitsina n’undi muntu ari bwo bwa mbere ntibyoroshye nkuko bamwe bashobora kuba babyibwira.Nubwo mwaba mukundanye kandi mukuze bihagije, birasaba ko wabanza kwitegura kandi ubyitayeho umunsi wo kubikora ugeze.Abantu benshi babikora ari bwo bwa mbere bakunze kwibaza ibibazo bikurikira:

-mbese birababaza?
-mbese nzava amaraso?
-mbese nzumva mbikunze nyuma yo kubikora?
-njye ndumva nifitiye ubwoba, ubu se ngire nte?
-inshuti yanjye ntikimvugisha nyuma yuko duhuje ibitsina?
-kuki ntasohoye?
-njye nta gishya nabonyemo?

Kubonana ubwa mbere bitera ubwoba.Ni nko kuba uhagaze hejuru ya piscine ushaka gusimbukira mu mazi ngo woge. Iyo uzi koga kandi ukaba wiyumvamo ko nawe wasimbuka ukagwa mu mazi ukoga, ubwonko n’umubiri birakwemerera ugasimbuka ukikubitamo ukoga. Ushobora kutabikora neza ubwa mbere ariko ntushobora kwivuna cyangwa ngo ugire icyo uba.Nyamara iyo utazi koga kandi ukaba ukeka ko utamenya uburyo bwo kwijugunya mu mazi, akenshi nyine ugira ubwoba ibyo kwikubita mu mazi ukabihungira kure.

Ni byiza. Niko umubiri ukora kugira ngo uturinde impanuka.

No guhuza igitsina n’undi muntu ari bwo bwa mbere ni ko bimera. Niba wumva utiteguye, cyangwa ugishidikanya niba koko ubishaka, ntacyo bizakumarira nuramuka ubikoze, bishobora kukubabaza kandi ntihagire uwo bigirira akamaro muri mwe kuko ari ibintu uba utajyanyemo umutima wawe wose.

Ibyo ugomba kubimenya.Ushobora no guturuka aha nkugiriye inama y’uko uzabigenza, wagera mu rugo ukisubiraho ukumva ntabyo wakwishoborera, ibyiza ni uguhita ubireka kuko bimwe mu bigaragaza ko umuntu akuze kandi yahuza igitsina cye n’undi muntu ni ukumenya icyo ashaka akaba aricyo akora yakumva atagishoboye akakireka. Ugomba kumenya icyo ushaka ntawe ubiguhase mbere y’uko hagira uwo mwinjirana mu gitanda. Niba wumva utabishaka ntubishaka, tegereza igihe kigere cy’uko wumva ubishaka neza cyangwa cyane.Ibuka ko igitsina cyawe ugomba kugitegeka kitagomba kugutegeka.

Niba rero wiyemeje guhuza igitsina n’umukunzi wawe dore uko wabyifatamo

Guhuza igitsina n’undi muntu bigomba kuba ibintu bisanzwe witeguye bije bitagutunguye cyane cyane iyo umaranye imisni n’umukunzi wawe mwaraganiriye ku byerekeranye no guhuza ibitsina kandi mwaranakoranye indi mirimo y’igitsina itarimo gushyira imboro mu gituba.

Mbere yo guhuza ibitsina ni byiza ko mugomba gukinishanya mukora imirimo mbanzirizagitsina mukitegura guhuza ibitsina ku buryo urwo rwego mu rugeraho mubishaka bihagije.

Iyo mirimo ni nk’iyi:

-gusomana,gupfumbatana
-gukorakoranaho ku mubiri
-gukorana ku bitsina n’intoki
-gukinishanya,umwe akinisha igitsina cy’undi
-igitsina cyo mu kanwa(ku babimenyereye)
-kubwirana amagambo y’ibitsina

Kumva uruhutse kandi utuje kugira ngo ushyukwe neza

Ni byiza kumva uruhutse kandi uturije mu maboko y’umukunzi wawe.Niba wumva atariko umeze bishobora kuba byaterwa nuko ufite ubwoba ari bwo bwa mbere.Ibyo nta kibazo biteye ni ibisanzwe.Ikibazo ahubwo nuko waba utizeye mu mutima wawe uwo mugiye kubikorana.Niba ari uko biri ukaba wumva uzicuza impamvu wabikoze, ushobora kwisubiraho. Kora ibyo umutima wawe ukubwira ntugerageze kwikinga ibikarito mu maso kuko bishobora kugwa mumaze kubikora.IBYO UKORA BYOSE EMERANYA N’MUTIMA WAWE!

Iyo umubiri uruhutse kandi utuje, urirekura ndetse ukarekura ibice byose by’imyanya ndangabitsina ku buryo amazi mvagitsina abobeza imboro n’igituba aboneka bitagoye. Umuntu agashimishwa no gukareswa kandi akumva ashaka cyane guhuza igitsina n’undi. BANGAMBIKI