Amakosa 10 Umuhungu/Umugabo Agomba Kwirinda Igihe Ari Mu Buriri n’Umugore

Mu rukundo ni ngombwa ko buri wese ashimisha mugenzi we yaba umugabo cyangwa umugore ndetse n’ibisigaye byarateye kuri ubu bya avance mbere yo kubana hagati y’umuhungu n’umukobwa, muri uko gushimishinya rero bikaba biri mu buryo bwinshi cyane bitewe nuko abakundana babishaka, uyu munsi tukaba tugiye kubagira inama ku makosa 10 ugomba kwirinda igihe uri mu buriri n’uwo ukunda yaba ku muhungu cyangwa umukobwa.
Dore amakosa 10 umuhungu ugomba kwirinda igihe uri mu buriri n’umukunzi wawe:
1.       Irinde ubwanwa bwashokonkoye
Ubwanwa ni kimwe bintu wakwirinda igihe bumaze iminsi igera nko kuri 3 butogoshwa bujomba uwo muri kumwe mu buriri bikaba byamutera ku ta kwisanzuraho neza.
2.       Irinde kumubwira ibyabo mwatandukanye (Ex)
Igihe uri mu buriri n’umukunzi wawe wirinde ku mubwira ibyabo mwatandukanye cyangwa ku mubwira ibyo ubibukaho bizamubabaza cyane.
3.       Irinde kuba wabyuka ukajya kwirebera Television
Igihe uri kumwe n’umukunzi wawe muhe umwanya wose ushoboka kuko bizamushimisha cyane wigira utundi tuntu uhugiramo umupira, films, ibiganiro ukunda byose bihagarike umuhe agaciro.
4.       Irinde kwibagirwa ku musoma
Igihe uri kumwe n’umukunzi wawe mu buriri imibonano mpuza bitsina ntago ariyo yonyine mwahuriraho ahubwo musome kuko biri mu bintu abakobwa bakunda cyane umukorakore biza mushimisha cyane.
5.       Irinde ku mukorakora nibigufu byinshi nkuri guhinga
Mukorakore buhoro buhoro cyane cyane ku myanya ye yorohereye (imyanya yo ku gitsina) ntujyane ibigufu byinshi ntago ari umurima uri guhinga.
6.       Irinde kurangiza mu minota 2
Umukobwa kugirango arangize bimara nibura iminota 20, koresha uko ushoboye kugirango nawe abashe kurangiza igihe muri gukora imibonano mpuza bitsina bizabafasha mwese kuryama mu meze neza.
7.       Irinde amagambo atari meza cyangwa menshi utivamo
Niba uri mu buriri n’umukunzi wawe irinde kuba wakoresha amagamba atari meza waba uya mubwira cyangwa se hari ikindi muri kuvugaho, wivuga amagambo menshi udashiduka umuhamagaye Alice kandi yitwa Carine.
8.       Irinde kuta mwikoza nyuma yo gukora imibonano mpuza bitsina
Ereka umukunzi wawe ko umwishimiye na nyuma yo kurangiza gukora imibonano mpuza bitsina, wirangiza ngo uhite umutera umugongo nkaho mutari muri kumwe bizatuma akwizera kandi abona ko umukunda.
9.       Ntuzage mu buriri utisukuye cyangwa bwo busukuye
Niba ushaka ko umukunzi wawe agusoma, agukorakora nibyiza ko mbere yo kujya mu buriri ubanza ugakora isuku yo ku mubiri ukitunganya neza ntuge mu buriri ugiye ku munukira.
10.   Irinde gukora imibonano mpuza bitsina nku wiba

Niba muri mu buriri n’umukunzi wawe wikora imibonano nku wiba cyangwa ukurikiwe banza umutegure neza ku gikorwa mu giye gukora bizatuma mwese mwishimira icyo gikorwa.

Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku Igihozo
H.Bangambiki

Gusohora Vuba no Gutinda Gusohora

Nk’uko twakomeje kubisabwa n’ abakunzi bacu ko twabasobanurira ku bijyanye no gusohora vuba no gutinda gusohora mu gihe cyo gutera akabariro ,tuje kubibavira imuzi.
Mu busanzwe igikorwa cyo gusohora ni igikorwa gituruka mu bwonko kandi kikaba ntabushake umuntu abigize mo ( reflex) kigenzurwa n’ umwakura (pudendal nerve ) ukoresha ibice by’ imyanya ndanga gitsina (uruhago rw’inkari, imabya, imboro na rugongo ku bagore ).
Gusora ni igikorwa cyo kurekura amasohoro aturuka mu mabya (semen ) ndetse n’ uruvange rw’andi matembabuzi arekurwa n’utundi duce tugize imyanya myibarukiro y’ umugabo (accessory glands fluids ) byose bigahurira mu muyoboro w’ inkari ( urethra) .

 • Mu gihe cyo gusohora ntibishoboka ko umugabo ashobora kunyara kubera ko uruhago ruba rwifunze kugirango inkari zitanduza amasohoro ( twibuke ko amasohoro n’ inkari byose bica mu muheha umwe (urethra)) ntibishobora rero kubera rimwe keretse hari uburwayi bubyihishe inyuma .

BUMWE MU BURWAYI BUJYANYE N’ IMISOHORERE (EJACULATION DISORDERS)
. Hari uburwayi butandukanye burebana no gusohora ari bwo :

 • Gusohora icyinyumanyuma ( retrograde ejaculation)
 • Gusohora vuba (premature ejaculation )
 • Gutinda gusohora ( delayed or retarded ejaculation )
 • Kudasohora (anejaculation or failure to ejaculate )
 • Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe GUSOHORA VUBA no GUTINDA GUSOHORA mu buryo burambuye kugirango ibyotwibaza tubibonere ibisubizo.

Muri rusange bavuga “GUSOHORA VUBA “ iyo umuntu ( umugabo cg umusore ) asohoye atigeze abona umwanya uhagije wo gutegurwa ku byerekeranye n’ imibonano mpuzabitsina ndetse bikanaba bimutunguye atigeze yumva ashatse imibonano bihagije (minimal sexual stimulation & desire ), bishobora kuba iby’ ibihe byose (life-long or primary ) cg se byaraje nyuma ( secondary ) bitewe n’ impamvu runaka nko kubagwa , gukomereka , indwara zo mu mutwe ,… Akenshi impamvu yabyo iba itazwi ariko muri rusange usanga ari uruhurirane rw’ indwara z’ ubwonko( imitekerereze ) n’ iz’ imiterere y’ umubiri w’ umuntu (psychological and physical conditions).
GUTINDA GUSOHORA
Ni ukunanirwa gusohora ( kurangiza ) ku mugabo mu gihe kirekire kuva umugabo atangiye gushaka no gukora imibonano.
Ubusanzwe igihe cyiza cyo gusohora ni hagati y’ iminota 2 na 10 umugabo atangiye imibonano .
Uko abagabo bagenda bakura (basaza )ni ko n’ igihe basohorera kigenda kirusha ho kwiyongera ( kiba kirekire ) hakaba n ‘ubwo gishobora kwiyongera kugeza ku minota 30 umugabo atarasohora uhereye igihe yatangiriye kugira ubushake .
Iki kibazo gishobora kugira impamvu zinyuranye nka :

 • Gukoresha imiti ivura depression( imwe n’ imwe )
 • Kuba igitsina cy’ umugabo cyatakaje ibyumvirizo (perte de sensation sexuelle du penis) cyane cyane ku barwayi ba diabete
 • Ihungabana ry’ imitekerereze (psychological disorders):nka nyuma yo gupfakara cg divorce.
 • Hakaba n’igihe nta mpamvu iba izwi yabiteye ( idiopathic condition).

Ikibabaje ni uko nta miti izwi ifite ubushobozi buhagije bwo kuvura iki kibazo ariko iyo bibangamiye umurwayi cyane bashobora kumufasha bakoresheje uburyo bwo gutitiza igitsina cye bigatuma yihuta mu gusohora ari byo bita :”penile vibratory therapy”. Ibintu bimwe na bimwe bifite uruhare rugaragara mu gutera kurangiza vuba twavuga nka :

 •  Kujya gukora imibonano utiyizeye ko uri buze gushimisha umukunzi wawe (underestimation ),
 •  Kujya gukora imibonano uhangayitse (ufite depression )
 •  Kujya gukora imibonano ufite ibibazo by’amafaranga biguhangayikishije cyane ( ari byo uru kwitekerereza) .
 •  Kuba wakoreshejwe imibonano ku gahato (sexual repression )
 • Kuba utigirira ikizere mu busanzwe (wisuzugura ko nta cyo ushoboye )
 • Kuba utinya uwo mugiye gukorana imibonano( mutamenyeranye )
 •  Kuba mukoze imibonano nyuma y’amakimbirane atakemuwe neza .
 •  Kuba mutabanje kuganira neza ngo mubyinjire mo mwembi
 • Kuba washatse imbonano cyane kandi umwanya muremure (ugatinda kuyikora)
 • Kuba utamenyereye imibonano (umubiri uba wumva ushaka ku maximize ayo mahirwe ubonye bigatuma umugabo asohora vuba ).
 • Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagabo benshi bashakanye n’ abagore babarusha imyaka basohora vuba kurusha abashakanye n’ abo bari mu kigero kimwe.

ICYO WAKORA KUGIRANGO WONGERE IGIHE CYO GUSOHORA :
o Gufata imiti irwanya ubwoba ,uburakari no kwiheba (anxiolytic & anti-depressant medications)
o Gukora imyitozo ngorora mubiri yoroheje mbere yo gukora imibonano
o Kwirinda kurakaranya n’umukunzi wawe mbere y’ imibonano
o Kwigirira ikizere ko ushoboye
o Kutagira ubwoba
o Gukorera imibonano ahantu hatanga umutuzo utikanga ko hari uri bubabone .
GUTINDA KURANGIZA ( GUSOHORA ) : DELAYED EJACULATION
:
Ni ukumara igihe kirekire birenze ibisanzwe : 2-10min ( ≥ 30 min kuva utangiye kugira ubushake (sexual stimulation) utarasohora .
Bamwe muri bene abo bantu ntibaba banashobora gusohorera mu gitsina cy’ umugore (umukobwa) ahubwo bagasohora ari uko bakoze imibonano yo mu kanwa , caresses zo gugitsina (manual penile stimulation) cg se ari uko bikinishije (menstrubation ).
Hari ibyiciri bitandukanye byo gutinda kurangiza ari byo :
• Iby’ubuzima bwose (lifelong) : kuva umuntu atangiye gusohora (puberite ) kugeza ashaje • Ibiza nyuma (acquired):mbere biba byari byiza bigahinduka nyuma • Ibya rusanga (generalized ) : iyo biba hatitawe ku wo mwakoranye imibonano N’ uburyo bwo gutegurana • Iby’ umwihariko ( situational delayed ejaculation ) : iyi bitewe n’ uwo mwakoranye imibonano uburyo mwabyinjiye mo .
Impamvu zishobora gutera gutinda gusohora twazikubira mu byiciri bibili ari byo :

 1. Imitekerereze (psychological causes )
 2. Imimerere y’ umubiri (physical causes )

NIBA UBONA BIKUBANGAMIYE cg BIBANGAMIYE IMIBANIRE YANYU (COUPLE) , GANA MUGANGA AGUFASHE .
Hifashishijwe : http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo…

Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku Igihozo
H.Bangambiki

Kwikinisha-Inkomoko,Inyungu n’Ingaruka

Kuri iki kibazo cyo kwikinisha, twagirango tubabwire uko abantu babibona : Babivugaho ibintu bitandukanye bitewe n’imico yabo, ibihugu bakomokamo, imyemerere ku bijyanye n’iyobokamana n’ibindi. Niyo mpamvu uzasanga bamwe bavuga ko ari ibintu byiza byagufasha mu buzima bwa buri munsi : Cyane cyane mu bihugu byateye imbere( amerika n’uburayi) babona ko kwikinisha ari ibintu bisanzwe,bishobora kuba byakugirira akamaro : kugufasha kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuvura depression, gutuma wumva umerewe neza n’ibindi. Muri iyi nyandiko turibanda ku ngaruka zagaragaye ku bantu benshi kandi n’abaganga bakaba babyemeranywaho. Ikindi gituma twibanda ku ngaruka mbi zo kwikinisha ni uko zirusha uburemere inyungu ushobora gukuramo. Zimwe mu ngaruka zikunze kugaragara, harimo :

1. Kurangiza vuba : Uko ugenda urushaho kwikinisha, niko ubushobozi bwo kuba wakora imibonano n’umugore igihe kinini bugenda bugabanuka.
2. Kuba ikiremba : ibi biza bikurikiranye no kurangiza vuba, noneho ntubashe kongera kugira ubushake bwo gukora imibonano n’umugore wawe cyangwa undi muntu mudahuje igitsina.
3. Mu buzima busanzwe : Iyo umuntu amaze kokamwa no kwikinisha hari ibintu byinshi bihinduka mu mitekerereze ye. Utangira kwiyumvamo ko utari umugabo wuzuye, ugatangira kwisuzugura, abagabo bamwe banga no gushaka abagore kuko baba bumva ko ntacyo bazabamarira, batazabasha kubashimisha. Utangira gufata igihe wagakozemo ibindi ukakimara wikinisha, gutinya abakobwa no kutabasha kwegera abandi bagabo kubera kwisuzugura.
4. Ku buzima bwawe:gutakaza imisatsi, kugabanuka k’ubushobozi bwo gufata mu mutwe, kurangara, kuzana ibikezikezi mu maso, gushidikanya cyane, kugabanuka k’ubwenge muri rusange. Kunanirwa cyane,kugabanuka kw’abasirikare b’umubiri,n’ibindi.
Twababwira ko izi ngaruka hamwe n’izindi tutavuze haruguru aha zitazira rimwe zose cyangwa ngo zize ku muntu wese wikinisha. Akenshi izi ngaruka zigaragara kubantu bikinisha cyane, inshuro nyinshi kandi bakabimaramo igihe kirekire( urugero kwikinisha kabiri ku munsi mu gihe cy’imyaka itatu kugera kuri itanu.) Hano bavuga ko umuntu ageze ku rwego rwa “addiction”, abaganga b’inzobere mu ndwara zo mu mutwe bakaba babyita “obsessive compulsive disorder” mu ndimi z’amahanga. Hano umuntu aba yumva ashaka kwikinisha igihe cyose.
Kugabanuka k’ubushobozi bwo gufata mu mutwe : iyo umuntu yikinisha agasohora, habaho kwiyongera kw’imisemburo bita acetylcholine, dopamine na serotonine mu mutwe. Iyi acetylcholine iyo irenze urugero rusanzwe mu mutwe, niyo itera :
Kwibagirwa, kugabanuka k’ubushobozi bwo gufata mu mutwe n’ibindi. Ku kibazo cy’ubuzima bw’imyororokere :
ntago kwikinisha bituma umuntu atabyara iyo akibasha kuba yakora imibonano mpuzabitsina agasohora. Ariko twabonyeko kwikinisha bishobora kugira ingaruka ku mibanire yawe n’uwo mwashakanye. Ushobora kwifashisha kwikinisha kugirango wirinde abagore, nibyiza ariko ikibazo n’uko numara gushaka uwawe mugasezerana, ushobora kuzaba waramenyererye kubonera ibyishimo mu kwikinisha, bibe byatuma utabasha kwita ku mugore wawe. Iki ni kimwe mu bituma ingo zisenyuka. Nubwo hari abantu babona ko kwikinisha iyo bikozwe mu rugero ntangaruka bigira, ariko twabonye ko akenshi bishobora kugera aho utakibasha kubireka bikaba byateza ingaruka zirenze akamaro byakugiriraga

Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku Igihozo
H.Bangambiki

Amber Rose Yashyize Hanze Amafoto Ye Atwite

Amber Rose atwite inda y’umukunzi we Wiz Khalifa kuri ubu inda ya Amber rose ikaba igeze ku byumweru 28, ku munsi w’ejo nibwo Amber Rose yashyize hanze amafoto kuri Twitter avugako yishimiye iminsi agezemo kuko umwana we abura amezi 2 ngo avuke.

Not naked: The model insisted she had shorts on but her large stomach was concealing them
Ifoto ya Amber Rose n’inda y’amezi 7

Ifoto ya 2 Amber Rose yashyize hanze akaba yari yambaye isengeri yifotoye na telephone ye ya Iphone .

28 weeks: Amber Rose shared an image of her baby bump on Twitter
Amber Rose

Amber Rose akaba yavuze ko nyina akomeje ku mwitaho cyane amutekera ibiryo bigizwe n’imboga cyane kuko abikeneye muri iyi minsi.

Healthy mother, healthy baby: She is trying to steer clear of junk food and posted a snap of her dinner
Indyo Amber Rose ari kurya muri iyi minsi

 Amber Rose ni Muntu Ki

Amber Levonchuck, known as Amber Rose, is an American model, recording artist, actress and socialite. She is engaged to rapper Wiz Khalifa and posed for a Louis Vuitton print advertisement featuring Lamon Coleman’s new line of sneakers. Wikipedia
Born: October 21, 1983 (age 29), Philadelphia
Nationality: American
Height: 1.73 m
Full name: Amber Levonchuck

Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku Igihozo
H.Bangambiki

Ibintu 7 Ugomba Kumenya Ku Igituba

Igitsina cy’umugore kigira amazina menshi. Hari ayo bagenda bagihimba bitewe n’uko buri wese acyumva cyangwa agifata. Nta kindi gice ku mubiri w’umugore kigira amazina menshi nk’igitsina cy’umugore. Ni muganga kandi gifite ubushobozi bwo koroshya ububabare by’umwihariko mu gihe uteganya kubyara umwana.

Ariko na none igitsina cy’umugore kiracyari amayobera kuri benshi. Nk’uko tubikesha lucknotes.com, Ubushakashatsi bukaba bwerekana ko abagore barenga 60% batazi ibintu byinshi ku gitsina cyabo. Ibi bikaba bitari byiza na gato kuko ubundi bushakashatsi bwerekanye ko abakobwa n’abagore biyizera ko bazi ibintu byinshi kuri cyo banagisonabukiwe neza aribo baryoherwa cyane mu mibonano mpuzabitsina kandi akaba ari nabo bagira cyane bya byishimo bita orgasms A.

Aha rero tukaba tugiye kubabwira ibintu bimwe na bimwe byabafasha kuzamura urwego rw’ubumenyi ku gitsina cy’umugore.
Ibi bikaba ari ibintu by’ingenzi ku mikorere yacyo, ku buryo bwo kukibungabunga no kumenya kongera ibyishimo kizana :
1. Ni igice kimwe kigize kariya karere kawe ko hasi ; Abantu benshi bakoresha ijambo Igituba bashaka kuvuga ibice by’ibanga byabo. Ariko mu mikorere, iri jambo risobanura umuyoboro winjira imbere mu gitsina (vulve). Iki gice kikaba ari cyo gishamikiyeho ibindi bice birimo na rugongo (clitoris) kikagera ku mukondo w’inda ibyara.
2. Ibitsina by’abagore byose birasa Imbere ni ko bimeze. Igihindura wa muyoboro w’igitsina cy’umugore cy’inyuma ni wa muyoboro. Rugongo cyangwa clitoris ikaba igira uburebure buri hagati ya 1 to 1¼ inches (harimo n’umwanya wayo wose), agace bita labia gashobora kuhaba gusa cyangwa uburebure buto buto, naho igice cy’imbere ari nacyo kigira uburyoharyohe kikagira utuntu tumeze nk’amababa kiba cyihishe kandi hagati y’utuntu tumeze nk’indimi 2 z’inyuma. Abagore benshi bafite igice kitwa labia kitangana — hari igihe usanga hari abafite igice kiruta ibitaringaniye.
3. Umwanya ugikikije ushobora kugira andi mabara Isura yo ku gitsina cy’umugore si ngombwa ko isa n’urundi ruhu rusigaye ku mubiri. Bamwe mu bagore n’abakobwa bagira uruhu rwerurutse bagira igitsina kijya kuba inzobe cyangwa move, mu gihe abafite uruhu rwijimye kurushaho bo bagira igitsina cyeruruka kijya gusa n’uruhu rw’inkoko. Umugore kandi ashobora kugira amabara atandukanye mu myanya ndagagitsina ye itandukanye — urugero, hari abo ushobora gusanga imbere hijimye ahagana inyuma hajya gusa na rose cyangwa move.
4. Imyanya yacyo iripfunyaritse (ishobora kwikwedura, gukururuka, no kurambuka) Ubusanzwe, imyanya yacyo ijyiye yegamiranye. Ariko iyo gikeneye kwifungura, kwakira igitsina gabo cyangwa ikindi kintu, iyo myanya irirambura igatandukana — ikamera nk’umutaka ufunguye cyangwa ishati yipfunyaritse cyangwa izingazinze. Igitsina cy’umugore gishobora kurambuka kuva kuri santimetero 1 kugera kuri 3 gishobora nanone kurambuka kurengaho — nyuma y’ibyo byose uruhinja rugomba kuhanyura, aho ni mu gihe umugore abara !

5. Nta mpungenge ko umuhungu yagikwedura Nk’uko twabisobanuye hejuru, igitsina cy’umugore kirakweduka bihagije kandi gishobora kwakira igitsina cy’umugabo kinini gishoboka — ariko kandi kikaba gisubirana ibipimo byacyo nyuma y’umubonano. Ariko ibi biba indi nkuru iyo ubyaye, nk’uko ababyeyi bamwe babivuga ngo hari ibyo batakaza. Ushobora nanone kugisubiranisha imyitozo itandukanye (reba kuri 7).

6. Kirasubirana uko byagenda kose Hari ibihuha ko niba udashobora kugira amazi cyangwa ngo ujye mu mihango, igitsina cyawe kizumagara ku buryo cyanakubabaza. Ibi rero ni ibinyoma. Mu gihe imitsi yo mu gitsina cyawe yirambuye, ukwinjira kw’igitsina cy’umugabo ntabwo byababaza na gato.

7. Imyitozo ya buri gihe igifasha kumera neza Nko gukoresha imitsi y’amaboko — imitsi minini ku myanya ndangagitsina yawe ishobora gukomeza igitsina gore cyawe. Usibye kuba byagifasha gufatira mu gihe cy’umubonano, imyitozo ngororagitsina kandi yanagifasha kugera ku byishimo muri icyo gihe. Uku niko wakora imyitozo ngororagitsina gore : Ushobora gufatanya amaguru yombi nk’aho uri guhagarika inkari, ukamera gutyo nk’amasegonda 10, hanyuma ukarekura. Ushobora kubikora ibyiciro 2 ukava hagati y’inshuro 10 kugera kuri 20 ku munsi ; hashize ukwezi nibwo uzumva ikinyuranyo.source ibishya.biz

Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku Igihozo
H.Bangambiki

Inkuru zo Kunyaza

robinet iteye nk’imboro

Izi ni inkuru nshya ku kunyaza zatambutse kuri www.igituba.org ushobora gusoma. Iya mbere ni ubuhamya bw’umusomyi ku kunyaza akurikije uko yabibonye amaze guhuza igitsina n’abagore batandukanye mu bihugu bitandukanye, inkuru ya kabiri ivuga kuri zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugabo adashobora kunyaza umugore cyangwa se zigatuma umugre adashobora kunyara

Kunyaza-Ubuhamya bw’Umusomyi
Impamvu 8 Zishobora Gutuma Umugore Atanyara

Kwirinda Kubabara mu Gihe cyo Guhuza Igitsina

Niba uri umukobwa cyangwa umudamu, ukaba ubabara igihe uri gukora imibonano mpuzabitsina, hari uko wakwitwara ntuzongere kubabara.
Biragoye cyane kubasha kumenya uko imibonano mpuzabitsina yagenze neza kandi irimo ibyishimo imera, keretse ku wigeze kuyikora akaryoherwa; ibi ntawakwirwa abishidikanyaho.

Hari abakobwa n’abagore bamwe bababara cyane iyo bakora imibonano mpuzabitsina, ku buryo kuri bo kuyikora aba ari nko kwiyahura cyangwa kwigirizaho.

Mbere y’uko twinjira kuri iyi ngingo, reka tubanze turebe imiterere y’igitsina gore kugira ngo tuze kubasha kureba uko ubu buribwe bwakwirindwa.

Kugira ngo ibi ubimenye neza, fata indorerwamo uyishyire ahagana hasi, hanyuma ubeyureho (wigizeyo) imishino y’igitsina cyawe, uzabona uko imwe n’imwe mu myanya ndangagitsina y’imbere yawe iteye.
Hejuru gato hari rugongo, igizwe n’akugara k’uruhu gato kabyimbye. Hari igihe kaba katagaragara na mba cyangwa kakaba kagaragara igice kubera indi myanya igatwikiriye.

Ukomeje kubeyura, imbere hari imigoma (labia minora), itwikiriye akobo gasohokeramo inkari. Munsi ya kano kobo hari akenge (akobo) k’inda ibyara (vagina)

Akenge k’inda ibyara (vagina) hari igihe kaba gatwikiweho gato n’akugara k’umubiri gato bita urutezo (Hymen). Urutezo ni akugara kenshi kaba karemwe nk’igice cy’ukwezi, gatwikiriye igice cyo hasi cy’ubwinjiriro bw’inda ibyara. Akenshi aka kugara kavaho iyo umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina ye ya mbere.

Kubera ukuntu aka kugara kaba koroshye, iyo umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina isanzwe kandi yateguwe, bituma agira uburyaryate ariko butagera ku kigero cyo kuba yakumva ababara cyane ndetse rimwe na rimwe kuri iyi mibonano ya mbere umukobwa ashobora kuva uturaso tutari twinshi gusa hari n’igihe utu turaso tutava.

Ubusanzwe igitsina cy’umugore kigaragiwe n’inyama zisa nk’izikubakubye (collapsed musles), umuntu yagereranya nk’igipampara cyavuyemo umuti wo koza amenyo(toothpaste). Ariko iyo umukobwa cyangwa umudamu yashyutswe, izi nyama zirarekura igitsina cye kikaba kinini (kikabyimba). Uko igitsina cy’umugabo cyaba kingana kose ntibyakibuza kwinjira mu cy’umugore.

Igitsina cy’umugore kandi gifite ubushobozi bwo gukweduka; umutwe w’umwana ugacamo mu gihe umugore ari kubyara. Ni yo mpamvu igihe cyose abakundana babiri (couple) bumva ko ikibazo cy’ingano by’ibitsina byabo ari cyo gituma umwe ababara mu gihe cy’imibonano mpuzabitsina, ntibiba ari byo.

Impamvu z’uburibwe ahubwo zareberwa ahandi. Niba umukobwa atinya gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa bikaba ngombwa ko mugenzi we w’umuhungu yinjiza ahata igitsina cye mu gihe cy’imibonano mpuzabitsina, ibi biba bisobanura ko kidafite ububobere buhagije kubera ko iyo umukobwa yashyukwe bya nyabyo, igitsina cye kirekura ururenda. Iyo bitameze gutya, umukobwa arababara.

Ikindi gishobora guteza ububare ni uko inyama zigaragiye igitsina hari ubwo ziba zigifuganye bigatuma mu gihe habaye imibonano mpuzabitsina umukobwa agira ububabare cyangwa se igitsina cy’umuhungu kikanga kwinjira. Iyo bimeze gutya, umugabo ashobora kwisanga arimo asa nk’ujomba ku gikuta gikomeye kitamwemerera kwinjiza igitsina cye mu cya mugenzi we. Ibi nabyo byatera ububabare.

Indi mpamvu ishobora guteza ibibazo by’uburibwe ni igihe umwe mu bayikora yumva atiteguye. Ushobora kuba wumva igihe cyo kuyikora kitaragera cyangwa utanyuzwe n’uwo mugiye kuryamana. Iki gihe ubwonko bwawe ntabwo bushobora gutanga itegeko ryo kurekura imisemburo ituma imibonano mpuzabitsina igenda neza.

Ubushakashatsi bwakorewe hirya no hino ku isi bwagaragaje ko umubare w’abakobwa n’abagore benshi utaryoherwa n’imibonano mpuzabitsina keretse iyo bayikorana n’umuntu bakundana bya nyabyo (rimwe na rimwe ndetse biba byiza iyo bamaranye igihe kinini).

Ni ngombwa rero ko igihe ukora imibonano mpuzabitsina ubanza kwitegura neza, ukumva ko umubiri wawe witeguye iki gikorwa kugira ngo mwembi muryoherwe.Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku Igihozo
H.Bangambiki